Umów się online

LASER LIGHT SHEER

 

 

JAK DZIAŁA LASER NA WŁOS ?

Światło emitowane przez laser pochłaniane jest przez barwnik włosa co powoduje uszkodzenie a następnie stopniowy zanik jego cebulki. Nie wszystkie włosy rosną równocześnie. Światło lasera działa tylko na włosy będące w aktywnej fazie wzrostu (anagen). Włosy będące w kolejnych fazach (katagen, telogen ) nie zaabsorbują dostatecznej dawki promieniowania lasera przez co zachowają zdolność regeneracji i dalszego wzrostu. Dlatego aby usunąć pozostałe włosy zabiegi depilacji muszą być powtórzone co najmniej 4-5 razy. Częstotliwość ich powtarzania wiąże się z cyklem fazy wzrostu włosa i wynosi od 4 do 12 tygodni (gdy odrosną włoski po po poprzednim zabiegu).

PRZECIWSKAZANIA DO WYKONYWANIA DEPILACJI LASEROWEJ

 • ciąża i karmienie piersią
 • opalenizna (nie wolno opalać się minimum 4 tygodnie przed zabiegiem, również w solarium i na minimum 2 tygodnie przed nie stosować kremów samoopalających)
 • stosowanie leków, ziół i kosmetyków światłouczulających (dziurawiec, nagietek, herbaty wyszczuplacjące, retinoidy, tetracykliny, maść z wit. A itp.)
 • choroby takie jak: nowotwory, epilepsja, bielactwo, łuszczyca, aktywna opryszczka, horoby hormonalne      i endokrynologiczne (zespół policystycznego jajnika, cukrzyca)
 • aktywna infekcja skóry w miejscu wykonywania zabiegu lub jej uszkodzenie
 • skłonność do bliznowców
 • skłonnośc do przebarwień
 • stosowanie antykoagulantów i zaburzenia krzepnięcia krwi
 • depilacja woskiem, depilatorem, pęsetą (minimum 4 tygodnie przed zabiegiem)
 • peelingi (minimum 1 tydzień przed zabiegiem)
 • spożywanie alkoholu ( minimum 24 godziny przed zabiegiem)

Pierwszy zabieg jest poprzedzony konsultacją, podczas której oceniany jest stan skóry i przeprowadzany wywiad. Jeżeli brak przeciwskazań, wykonujemy próbę laserową. Jeżeli reakcja skóry jest prawidłowa, można wykonać zabieg.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU DEPILACJI LASEROWEJ:

 • skóra nie może być świeżo opalona, należy zrezyg­nować z opala­nia (słońce, solar­ium) minimum na 4 tygod­nie przed zabiegiem, samoopalacz minimum na 2 tygodnie przed zabiegiem
 • bezpośrednio przed zabiegiem skóra w miejscu depilacji powinna być ogolona (najlepiej wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg), Przed konsultacją prosimy nie golić włosów by ocenić ich kolor i grubość
 • nie stosować wosku, depilatora, pęsety minimum na 6 tygodni przed zabiegiem w celu ogolenia stosować zwykłą golarkę
 • przed zabiegiem skóra powinna być umyta i niczym nie posmarowana, nie stosować antyprespirantów na 24 godz przed zabiegiem (Etaxil minimum 4 tygodnie przed zabiegiem)
 • nie stosować peelingów, środków złuszczających i kremów depilujących na 1 tydzień przed zabiegiem
 • skóra w obrębie depilowanej powierzchni nie może być sucha i podrażniona. Co najmniej tydzień przed zabiegiem należy stosować preparaty i balsamy nawilżające aby skóra była w dobrej kondycji
 • przed depilacją laserową należy zgłosić przyj­mowane leki, a w przy­padku przyj­mowa­nia leków światłouczu­la­ją­cych np. część anty­bio­tyków, leków prze­ci­wde­presyjnych, aspiryna, itp. zabieg można wykonać min. 1 – 4 tygod­nie po ich odstawieniu,
 • tydzień przed zabiegiem odstawić wit. A i wit. E,
 • Aspirynę przestać zażywać na min 5 dni przed zabiegiem
 • doustną wit. C odstawić min. na 2 dni przed zabiegiem,
 • stosowanie kremów lub maści z Vit. A , retinoidami ( np. Isotrexin, Differin, Zorac, RetinA) Vit. C i kwasami owocowymi w miejscu depilowanej powierzchni wymaga 4 tygodni przerwy przed zabiegiem
 • w przy­padku terapii doust­nej retinoidami (Roa­cu­tan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wyko­nany po 6 miesią­cach od zakończenia terapii,
 • 2 tygod­nie przed zabiegiem należy odstawić zioła takiej jak: dzi­u­raw­iec, nagi­etek, herbata figura,
 • w miejscu obję­tym zabiegiem, nie stosować kremów i maści zaw­ier­a­ją­cych wit. A, wit. C kwasy owocowe, retinoidy (Isotrexin, Dif­ferin, Zorac, Retin A i inne) na miesiąc przed zabiegiem,
 • w przy­padku leczenia hor­mon­al­nego np. tar­czycy, hir­su­tyzmu, bezpłod­ności, powinno się przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu,
 • w przy­padku rozrusznika serca i innych prob­lemów kar­di­o­log­icznych należy przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu,

Powyższy spis nie zawiera wszystkich leków, których nie wolno stosować w trakcie depilacji laserowej. W przypadku stosowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem.

SKÓRA BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU

Bezpośrednio po zabiegu na skórze występuje obrzęk i /lub rumień, który ustępuje po 2-3 godzinach. W miejscach ujśc włosów może się pojawić obrzęk okołomieszkowy, który jest normalną reakcją.

DEPILACJA LASEROWA – POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU

 • Nie opalać się. Bezwzględ­nie chronić skórę przed słońcem min­i­mum przez 2 tygod­nie po zabiegu. Wskazane jest stosowanie kremów z filtrami anty UVA i B 50
 • Nie wolno stosować leków uczu­la­ją­cych na słońce,
 • Nie wolno stosować kos­me­tyków i leków złuszcza­ją­cych – minimum do 2 tygodni po zabiegu,
 • Nie stosować dezodorantów i antyperspirantów bezpośrednio po zabiegu ( jeśli zabieg dotyczył pach)
 • Delikatnie skórę osuszać, nie trzeć, nie drażnić,
 • Przez kilka dni po zabiegu nie stosować spiry­tusu, toników na bazie alko­holu, itp.,
 • Przez kilka dni po zabiegu nie podraż­niać skóry w okol­icy zabiegu, 2 – 3 razy dzi­en­nie można stosować krem Alan­tan lub Bepanten,